ชาวบ้านแห่ ขอโชคท้าวเวสสุวรรณ หลังทำพิธีอัญเชิญขึ้นแทนประดิษฐาน เชื่อเลขมงคลปังแน่

~

ชาวบ้านแห่ ขอโชคท้าวเวสสุวรรณ หลังทำพิธีอัญเชิญขึ้นแทนประดิษฐาน เชื่อเลขมงคลปังแน่

~

~

~

~

~

~

VDO ชาวบ้านแห่ ขอโชคท้าวเวสสุวรรณ หลังทำพิธีอัญเชิญขึ้นแทนประดิษฐาน เชื่อเลขมงคลปังแน่

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published.