เคล็ดลับ ธูป 16 ดอก กับ เงิน 9 บาท ทำแล้วชีวิตเปลี่ยน เห็นผลทันตา สาธุได้ไหม

~

~

สวัสดีครับ วันนี้ ทาง ข่าวสารไทย มีเรื่องดี ๆ มาบอก สำหรับ ท่านที่อยากให้มีสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต และ ให้ชีวิตดีขึ้น ขอแนะนำ เคล็ดลับ จุดธูป 16 ดอก กับ เงิน 9 บาท ทำแล้วชีวิตเปลี่ยน เห็นผลทันตา แบบทุกขั้นตอน
มีแต่คนเค้าบอกว่า หากทำแล้วเปลี่ยนชีวิตอย่างแน่นอน ทั้งนี้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคล หากว่าใครในช่วงนี้รู้สึกว่าชีวิตตอนนี้ทำไมมันมีแต่เรื่องราวปัญหาเข้ามาให้วุ่นวาย สับสนทำอะไรก็ติดขัดไปหมด มีเรื่องเดือดร้อน การงานไม่ราบรื่น การเงินก็ติดขัดมีหนี้สินล้นพ้นตัว

~

~

~

~

อีกไม่กี่วันก็จะก้าวเข้าสู่ ปีใหม่ ในเรื่องของความเชื่อคนโบราณ เขามักจะใช้การ จุดธูป 16 ดอก เพื่อเป็นการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทั้งหลายทั้งปวง เป็นการกล่าวขอขมาลาโทษในสิ่งที่เราทำไม่ดีไปตลอดทั้งปีและสิ่งที่เราพลาดพลั้งไปนั่นเอง

เพื่อเป็นการขอขมาและขอพรให้ดูแลคุ้มครอง ปกปักรักษาเราให้มีแต่สิ่งดีๆในชีวิต เรานั้นจะต้องทำการจุดธูป ทำพิธีให้ถูกต้อง แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้ทำมา อธิษฐานจิต คิดดีทำดีให้กับเทวดาประจำตัว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คอยปกปักรักษาเรา และแบ่งบุญแบ่งกุศลให้กับเจ้ากร รมนายเวรทั้งหลาย เพื่อให้ตลอดทั้งปีคอยปกปักรักษาเรานั่นเอง

~

~

~

~

ลองไปทำวิธีนี้ดูทุกอย่างมีทางออกมีทางแก้ ขอให้เรามีสติความเชื่อมั่นและศรัทธา ปาฎิหารย์ย่อมเกิดแก่ผู้นั้นอย่างแน่นอน ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะทำเราชีวิตดีขึ้นทันตาอย่างแน่นอน อะไรที่ว่าไม่ดี ใครที่ไม่เคยมีโชคถูกล๊อตเตอร์ลี่ ถูกหวย

ก็จะมีโชคลาภเข้ามาอะไรที่คิดว่าไม่ผ่านไม่สำเร็จก็สำเร็จลุล่วงด้วยดีอย่างน่าอัศจรรย์ จึงอยากมาบอกกล่าวเป็นเคล็ดลับวิทยาทานให้ทุกท่านที่มีความเชื่อมั่นและมีศรัทธาได้สมหวังและประสพความสุขสมหวังโชคดีกันทุกท่าน

ขั้นตอน ให้เตรียม ดังนี้ครับ

1 ธูปหอม 16ดอก

2 เทียนขาว 1เล่ม

3 เงินจำนวน9เหรียญ

4 น้ำเปล่า 1ขวด

5 ผลไม้แล้วแต่ความสะดวกในการจัดหาจะเป็น 1,3,5,7,9 อย่างตามสมควร

6 ผ้าขาวไว้ปูวางของ1ผืน

เมื่อเตรียมของได้ครบแล้วให้เราหาที่กลางแจ้งในบริเวณพื้นที่บ้านของตัวเองที่เป็นพื้นดิน (ขอย้ำว่าพื้นที่บริเวณบ้านตัวเองเท่านั้น)หลังจากนั้นให้ปูผ้าขาววางถาดผลไม้และของบนผ้าขาว จุดธูปเทียน 16ดอก แล้วเริ่มทำพิธีขอให้มีสติมีสมาธิให้มาก

(อย่าทำแบบส่งๆๆขอไปทีขอให้ตั้งใจทำด้วยความเคารพและสำนึกผิดจริงๆๆ) ท่อง นะโม 3จบ ตั้งจิตอธิษฐานอัญเชิญ ครูบาอาจารย์ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อันมีองค์ปฐมเป็นต้น พระมหาจักรพรรดิ์ทุกๆพระองค์

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคต พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณบิดาคุณมารดา พ่อเกิดแม่เกิด พ่อซื้อแม่ซื้อในทุกภพทุกชาติและเทพเทวดาที่คุ้มครองดวงจิตกายสังขารตัวของข้าพเจ้าทุกๆพระองค์ รวมทั้งองค์มหาเทพ มหาพรหม มหาโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย

ใน 19 ชั้นฟ้า 16พรหมา 15ชั้นดิน 14 ภูมิบาดาล 21ภูมิพระแม่ธรณี พระแม่คงคา แม่พระเพลิง พระพาย ที่ข้าพเจ้าได้อาศัยและยืนอยู่นี้ พระภูมิเจ้าที่ ผีบ้านผีเรือนรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณและเข้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติ

ที่เคยผูกพันธ์กันมาในอดีตให้มารับรู้รับฟังการขอขมาและขอถอนคำสาปแช่งทีมีต่อกันในอดีตและปัจจุบันของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทอญ และให้กล่าวต่อไปดังนี้

ข้าพเจ้าชื่อ……..นามสกุล …….วันนี้ข้าพเจ้าได้น้อมนำผลไม้พร้อมเครื่องบูชาสักการะมาขอขมากรรมในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปทั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ต่อท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดี ระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดี ขอท่านผู้มีฤทธิ์ มีอำนาจ

และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดอภัยโทษยกเว้นโทษ อโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าในกายสังขารนี้ด้วยเถิด อย่าได้โกรธเคือง อย่าได้จองเวรกับข้าพเจ้าอีกต่อไป

บัดนี้ข้าพเจ้ารู้สึกผิดและสำนึกในกรรมนั้นแล้วด้วยใจจริงและได้จัดเครื่องสักการะบูชาน้อมมาขอขมาต่อท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายโปรดรับและขอทุกท่านโปรดเมตตาถอดถอนคำสาปแช่งที่ให้แกข้าพเจ้าหรือคำสาปใดๆ อันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำ

หรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดีขอจงดับหมดสิ้นไปด้วยพลังแห่ง พุทธานุภาพ พระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และด้วยญาณบารมีแห่งองค์มหาโพธิสัตว์เจ้าทุกพระองค์ องค์มหาเทพ โปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด และขออัญเชิญทุกๆท่านทุกๆพระองค์ พระแม่ธรณี

จุดธูปกลางแจ้ง 16 ดอก

การจุดธูปกลางแจ้งทั้ง 16 ดอกนั้น เพื่อเป็นการอธิษฐานจิต แล้วท่องนะโม 3 จบกล่าวดังต่อไปนี้

ขอ อัญเชิญครูบาอาจารย์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ รวมถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณบิดามารดา พ่อเกิดแม่เกิด พ่อซื้อแม่ซื้อ ตลอดทุกภพทุกชาติ เทวดา เทพเทวดาที่คุ้มครองตัวเราทุกพระองค์ รวมถึงองค์มหาเทพต่างๆ มาหาพระโพธิสัตว์ ผู้ที่ยิ่งใหญ่ในทุกชั้นฟ้าดิน 19 ชั้นฟ้า 16 พรหมมา 15 ชั้นดิน 14 ภูมิบาล 21 ภูมิพระแม่ธรณี พระแม่คงคา ที่ข้าพเจ้าได้อาศัยและยืนอยู่ในทุกวันนี้

พระภูมิเจ้าที่ รวมไปถึงที่บ้านผีเรือน เจ้ากรร มนายเวร เจ้าบุญคุณนาย เจ้าเกณฑ์เจ้าดว งชะตา ของข้าพเจ้าในทุกภพทุกชาติ ที่ข้าพเจ้าเคยผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบัน ขอให้มาได้รับรู้รับฟัง การขอขมาลาโทษของข้าพเจ้า รวมถึงการถอนคำสา ปเเช่งที่มีต่อกันและกัน ตั้งแต่ในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ของข้าพเจ้าในครั้งนี้

ให้เอ่ยชื่อดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าชื่อ (ให้กล่าวชื่อของตนเองและนามสกุล) ในวันนี้ขอตั้งอธิษฐานจิต ขอขมาลาโทษ สิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินไป ทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี ทางกายก รรม วจีกร รม มโนกร รมต่อท่านทั้งหลายทั้งปวง

ไม่ว่าจะรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ระลึกได้ก็ดี หรือไม่ได้ก็ดี ขอท่านผู้ที่มีฤทธิ์เดช มีอำนาจ มีบารมี และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้ากร รมนายเวรทั้งหลาย ขอโปรดอโหสิกรร มต่อข้าพเจ้าด้วยเถิด อย่าได้โกรธเคือง หรือได้จองเวรจองกรร มต่อข้าพเจ้าต่อไปอีกเลย และได้โปรดถอนคำสา ป คำเเช่ง ให้แก่ข้าพเจ้า คำสา ปในใดที่เกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำ ขอได้โปรดอย่าได้จองเวรจองกรร มต่อกันอีกเลย

ขอทุกสิ่งทุกอย่างจงดับสิ้นไปด้วย อนุภาพ บารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ด้วยบารมีแห่งองค์พระโพธิสัตว์ องค์เทพองค์มหาเทพ ได้โปรดเมตตาปราณี ประทานพรให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

ช่วยให้ข้าพเจ้าได้เปิดทางสว่าง ทั้งทางโลกและทางธรรม ให้ข้าพเจ้าได้ดำเนินชีวิตของข้าพเจ้าอย่างมีความสุข ขอให้ข้าพเจ้านั้นมีโชคมีลาภ มีเงินมีทอง เหลือกินเหลือใช้ เป็นเศรษฐี และขอให้ข้าพเจ้าพบเจอแต่คนที่มีคุณธรรมนำใจ พบเจอแต่ญาติมิตรที่เป็นคนดีอยู่ในศีลธรรมด้วยเถิด สาธุ
หลังจากนั้นให้เราทำการตั้งนะโม 3 จบ แล้วค่อยกล่าวดังต่อไปนี้

ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตตะเมตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ / ขอให้ สัตว์โลกทั้งหลายใน 3 ภพ จงพ้นจากภัยพิบัติและเคราะห์ กร รม ทั้งปวงเถิด สาธุๆๆ

โดยคาถานี้จะเป็นพระอาจารย์พญายมประชุมกับพระอินทร์พระพรหม เอาไว้ช่วยให้รอดพ้นจากความทุกข์ ความยากลำบากกายลำบากใจ ภัยต่างๆทั้งปวง

โปรดช่วยเปิดทางเปิดแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมให้การดำรงค์ชีวิตของข้าพเจ้า นับแต่บัดนี้ วินาทีนี้ ตอนนี้ จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป มีโชคลาภเข้ามาทุกทิศทุกทาง มีเงินมีทอง เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี

ได้มีปัจจัยในการสร้างสมบุญบารมีในภพชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิด และขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีลในธรรมได้เข้ามาช่วยเหลือชี้ทางสว่างที่ดีให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

หลังกล่าวจบให้เราขุดดินแล้วเอาเหรียญ 9 เหรียญ ใส่ในหลุมที่ขุดและกลบดินปิดให้เรียบร้อยแล้วปักธูปลงไปตรงหลุมที่เราฝังเหรียญไว้ แล้วให้เราตั้งนะโม3จบอีกครั้ง แล้วท่องคาถาดังนี้

(พร้อมเทน้ำลงในพื้นดิน)

ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตตะเมตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ

ขอให้สัตว์โลกทั้งหลายใน3ภพ จงพ้นจากภัยพิบัติและเคราะห์กรรมทั้งปวงเถิด สาธุ สาธุ สาธุ แล้วให้ใช้มือตบไปที่พื้นดิน 3ครั้ง เพื่อเป็นการบอกกล่าวต่อพระแม่ธรณี ขอให้ทุกท่านที่ได้ทำจนครบทุกขั้นตอนด้วยใจที่เป็นสมาธิ

และด้วยความสำนึกที่เราเคยทำผิดพลาดมาจงมีแต่ความโชคดี ร่ำรวย เฮง เฮงและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วย สาธุ สาธุ สาธุ

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published.